אודות

אופקים עוסקת בתכנון, בדיקת מבנים, אישורי קונסטרוקציה וייצוג הנדסי בבתי משפט.

אופקים עורכת מפקחת ומבקרת על תהליכי הבנייה מתחילתם ועד לסיום כל שלבי הבנייה, החל מהשלד, מערכות החשמל והאינסטלציה, טיח וריצוף.

חוות הדעת ההנדסיות קבילות בבתי משפט ומשמשות הן את היזם והן את הקבלן מטעמו לצורך שיפור התהליכים ותיקון ליקויים.

חברת אופקים ומהנדסיה משמשים מומחים ומייצגים את בתי המשפט בישראל במחלוקות על ליקויי בנייה.

החברה עוסקת בתכנון חיזוקים למבנים קיימים ומשמשת גשר בין הקבלן ובין היזם בכל הקשור עם יצירת פתרונות מעשיים, יעילים ונכונים.