נחליאלי 1
רחובות
ראשון - חמישי
09:00 - 17:00
0722-709950
support@homeinspection.co.il

בדיקת עבודות שיפוצים

שיפוץ בית עלול להסתיים במפח נפש כי

 • הקבלן אינו בקיא במלאכות.
 • הקבלן לא לקח בחשבון את מורכבות הביצוע והתימחור שלו גורם לו להפסד כספי.
 • הקבלן מצוי בו זמנית במספר אתרי עבודה ואינו שולט כראוי בהתנהלות העבודות באתר שלכם.
 • תוכניות הביצוע אינן מפורטות דיין והקבלן אינו יודע מהו שצריך להתבצע.
 • הקבלן דחוק כספית ומבקש מקדמות על חשבון עבודה שטרם ביצע.
 • הקבלן מביא לאתר חומרי בנייה נחותים בשל אי הגדרה מספקת של מפרט הבנייה
 • הקבלן נעזר בקבלני משנה ואלו אינם סרים למרותו.
 • לוחות הזמנים נמתחים ללא סיבה
 • תשלומי יתר כתוצאה מבקשות מיוחדות וחריגה מתוכניות הביצוע
 • המזמין אינו בקיא במלאכות ואינו יכול לדעת האם העבודה שקיבל תואמת את המקובל ואת שחובה על הקבלן לספק על פי חוק.
 • קיימת אי תמימות דעים בין בני זו המשמשים יחד כמזמיני העבודה וכתוצאה מכך נפגעת התקשורת ביניהם ובין הקבלן.
 • למזמין אין זמן לפקח בעצמו על העבודות והן מתבצעות ללא פיקוח כלשהו.
 • המזמין סבור שאין צורך לפקח על העבודות וחוסך את שכר הטירחה שהיה עשוי להינתן לאנשי מקצוע שבתחום וכתוצאה מכך נפגעת רמת העבודה.

מסקירה של כל הסעיפים למעלה עולה תמונה עגומה. קשה לקבל עבודת שיפוץ ראויה אם מותירים ולו גם אחד מהסעיפים האלו ללא טיפול ובדרך כלל זהו המקרה הנפוץ

שירות בדיקת עבודות שיפוץ

בדיקה זו נועדה להבטיח כי המוצר הסופי הניתן למזמין תואמת את כללי המקצוע הטובים,
בדיקה הנדסית זו תוודא כי לא נעשו שגיאות בביצוע שמשמעותן בעיות של בטיחות או בעיות של רטיבויות עתידיות
בדיקה זו תאפשר למזמין לפעול מול הקבלן ולדרוש ממנו לתקן את שנמצא לקוי קודם שמשלמים לקבלן את הסך הסופי המוסכם.
בדיקה אחרי שיפוץ נעשית לעיתים אם נוצרת מחלוקת מסחרית עם הקבלן הקשורה עם טיב העבודות, עם סכומי הכסף שצריכים להשתלם ואלו עלולים אף להוביל לתביעות משפטיות הדדיות.
בכל אלו אנו מטפלים על מנת להבטיח את מיצוי מלוא הזכויות ומתוך כוונה לשמש מורה נבוכים שיאפשר לשני הצדדים, הקבלן והמזמין, לסיים את ההתקשרות ביניהם על בסיס ענייני וחברי ללא קונפליקטים מיותרים וללא התערבות ערכאות משפטיות.