בדיקת דירה לפני קנייה

בדיקת דירה לפני קנייה

כל רוכש דירה או כל נכס שהוא מתבקש לחתום על סעיף בהסכם,סעיף סטנדרטי אך חשוב מאין כמוהו בנסיבות העניין שבו כתוב: הדירה נמכרת AS IS והקונה מצהיר כי ביצע את כל הבדיקות המתאימות וכי הוא מוותר על טענת אי התאמה וכו' וכו'…" 
מטרתו של משפט זה הינה להבטיח את המוכר אל מול האפשרות שהקונה יחליט לתבוע אותו על אי התאמה של הנכס למשל קיומן של רטיבויות, ליקויי בנייה או חריגות בנייה. למעשה משפט זה שבחוזה המכר מהווה ויתור על כל זכות שהיא לתבוע בעתיד על עניינים ומצגים הקשורים במצבו הפיזי של הנכס. 

לכן בדיקת דירה לפני קנייה חשובה כל כך!

באמצעותה יודע הקונה באופן בהיר ומהו הממכר שהוא קונה. הוא מקבל ידיעה מלאה על ליקויים המצויים בנכס, עלות תיקונם וכן יודע הוא מהם הליקויים שאינם ברי תיקון. 
תובנה זו מאפשרת לקונה לקבל החלטות מושכלות הנגזרות מהמצב הפיזי העובדתי המלא שהנכס מייצג.
חריגות בנייה הינן חיזיון נפוץ. גם את אלו ניתן לבדוק במסגרת הבדיקה ההנדסית. ניתן לקבוע מהן המשמעויות של חריגות הבנייה וניתן לקבוע איך אלו גורמים לירידת ערכו של הנכס.

בדיקה הנדסית זו שנהוגה במרבית חלקי הארץ ובעולם כולו הינה חלק בלתי נפרד ממערכת בדיקות הנעשות על מנת לוודא כי העסקה העתידית נעשית תוך התחשבות במכלול הנתונים הקשורים עם אותו הנכס. 
בדיקת דירה לפני קנייה נעשית על ידי למעלה מ 70% מרוכשי דירות ואלו המבצעים אותה מגלים כי לפחות ב10% מהדירות נמצאו ליקוי בנייה בשווי מעל 50,000 ש"ח. באחרות נמצאו חריגות בנייה בשווי של יותר מ- 100,000 ש"ח.
עובדות אלו מאפשרות לקונה לשפר את תנאי ההסכם ולעיתים בוחר הקונה לסגת מהעיסקה לאור העובדות הנגלות לו.
מעוננים לדעת עוד, מלאו פרטיכם או פשוט התקשרו עכשיו.

 
דברו איתנו