בדיקת דירה לפני קנייה

בדיקת דירה לפני קנייה

רכישת דירה הינה צעד משמעותי בחיינו.
חשיבות רבה נודעת לבדיקה הנדסית של הדירה. בדיקה כזו תאפשר מציאתם של חריגות בנייה וליקויי בנייה ותאפשר ידיעה מלאה של משמעויותיהם.
במיוחד חשוב לבדוק הדירה שהרי בכל חוזה מכר קיים אותו סעיף הקובע כי הרוכש מצהיר כי בדק את הדירה ומצאה מתאימה. הצהרה מעין זו כמוה ככתב ויתור על כל טענה עתידית על אי התאמה. 
בדיקה הנדסית זו שנהוגה במרבית חלקי הארץ ובעולם כולו הינה חלק בלתי נפרד ממערכת בדיקות הנעשות על מנת לוודא כי העיסקה העתידית נעשית תוך התחשבות במכלול הנתונים הקשורים עם אותו הנכס. 
בדיקת דירה לפני קנייה נעשית על ידי למעלה מ50% מרוכשי דירות ואלו המבצעים אותה מגלים כי לפחות ב10% מהדירות נמצאו ליקוי בנייה ו/או חריגות בנייה שאיפשרו נסיגה חכמה מעיסקה גרועה.