בדיקת דירה לפני קנייה

בדיקת דירה לפני קנייה

כל מי שאי פעם רכש דירה מכיר את הסעיף הסטנדרטי בחוזה המכר שבו כתוב: הדירה נמכרת AS IS והקונה מצהיר כי ביצע את כל הבדיקות המתאימות וכי הוא מוותר על טענת אי התאמה וכו' וכו'…" 
משפט זה הינו למעשה סוג של ויתור על כל זכות שהיא לתבוע בעתיד על עניינים ומצגים הקשורים במצבה הפיזי של הדירה. 
לכן הבדיקה ההנדסית חשובה. באמצעותה יודע הקונה באופן בהיר ומהו הממכר שהוא קונה. הוא מקבל ידיעה מלאה על ליקויים המצויים בנכס, עלות תיקונם וכן יודע הוא מהם הליקויים שאינם ברי תיקון. 
תובנה זו מאפשרת לקונה לקבל החלטות מושכלות הניגזרות מהמצב הפיזי העובדתי המלא שהנכס מייצג.
חריגות בנייה הינן חיזיון נפוץ. גם את אלו ניתן לבדוק במסגרת הבדיקה ההנדסית. ניתן לקבוע מהן המשמעויות של חריגות הבנייה וניתן לקבוע איך אלו גורמים לירידת ערכו של הנכס.

בדיקה הנדסית זו שנהוגה במרבית חלקי הארץ ובעולם כולו הינה חלק בלתי נפרד ממערכת בדיקות הנעשות על מנת לוודא כי העיסקה העתידית נעשית תוך התחשבות במכלול הנתונים הקשורים עם אותו הנכס. 
בדיקת דירה לפני קנייה נעשית על ידי למעלה מ70% מרוכשי דירות ואלו המבצעים אותה מגלים כי לפחות ב10% מהדירות נמצאו ליקוי בנייה ו/או חריגות בנייה . עובדות אלו מאפשרות לקונה לשפר את תנאי ההסכם ולעיתים בוחר הקונה לסגת מהעיסקה לאור העובדות הנגלות לו.
מעוננים לדעת עוד, מלאו פרטיכם או פשוט התקשרו עכשיו.