בדק בית -סל הבדיקות

בדק בית כולל איתור ליקויים מתחילת הבנייה ועד להשלמתה והם להלן:

 • בדיקה של עבודות הנגרות והמסגרות, הפתחים, החלונות והדלתות.
 • בדיקה כוללת של מערכות האינסטלציה. דלוחין והביוב, המים, לחצי מים וספיקה.
 • מערכות מ”א.
 • בדיקות חשמל לרבות הארקה, יציבות המתח ובידוד.
 • בדיקות טיח וצבע.
 • איכות הריצוף ואיכות החומרים והדבקים המשמשים לריצוף.
 • גגות רעפים, אטימות למים ולרוח.
 • חצרות ופיתוח היקפי.
 • כל הבדיקות האלו נערכות תוך התאמה מלאה לתקנים הישראלים, לחוק התכנון והבנייה ולמפרט הבין-משרדי “הספר הכחול”
 • הבית נמדד גיאומטרית לתוכניות באמצעות מד טווח לייזר משוכלל.
 • בדיקת רטיבויות ממערכת האינסטלציה, גגות, מרפסות וקירות חיצוניים.