חברת בדק בית לדירות יד שנייה

חברת בדק בית יד שנייה

תפקידה של חברת בדק בית לבחון את הדירה המיועדת לרכישה או זו שהסתיימה בנייתה  ולאתר ליקויי המבנה כגון רטיבויות, אי התאמות גיאומטריות, חריגות בניה, בעיות חשמל, עיבוי, בידוד ועוד שפע ליקויי בניה נפוצים.
דירה מיד שנייה מצריכה תחזוקה לאורך השנים ואם זו לא בוצעה  כראוי או לא בוצעה כלל עלול להתברר כי הליקויים יצריכו את הרוכשים לשיפוץ משמעותי.
לעיתים מבצעים מוכרי דירה שיפוצים קוסמטיים המסתירים ליקויים שתיקונם עלול לעלות אלפי שקלים. 

המטרה של חברות בדק בית הינו לבחון את הנכס בהיבט ההנדסי, לאתר ליקויים ולתת אומדן של עלות תיקונם. בדרך זו מבטיח הרוכש כי לא תהיינה הפתעות במחיר הסופי של הנכס.

בדק בית מקצועי

חברות לביקורת מבנים אינן מספקות דו"ח הנדסי אחיד. יש הרושמים רשימות ארוכות ומיותרות והן מצביעות על ליקויים שמשמעותם הכספית הינה שקלים בודדים. יש חברות הנדסה שמקפידות לרשום את הליקויים לפי דרגת חומרתם. יש הרושמים את כל ליקויי הבנייה ויש הרושמים את מקצתם.
קיימים מאות ליקויי בניה נפוצים אולם רק מקצתם  הינו משמעותי ככל שיש כוונה להיעזר בכך לקבלת החלטות אם לרכוש את הנכס ובאיזה מחיר.

ליווי אישי של מהנדס ביקורת מבנים, כימיה טובה עימו והבנה מלאה של צרכי הלקוח מהווים לדעתנו את התנאים המינימליים על מנת להבטיח כי השירות המסופק יהיה יעיל ויאפשר רכישה נכונה ומושכלת של הנכס.
חשוב לוודא כי המהנדסים בחברת ההנדסה הם בעלי ידיעה מלאה של התחום, הבנה של צרכי הלקוח ויכולת מתן מענה בתוך זמן קצר. איש הרי אינו מעוניין בבדיקה הנדסית שתוצאותיה מגיעות הרבה אחרי שהדירה נמכרה לאחרים. 

הבדיקה הנדסית צריכה להקיף את כל 40 סוגי הליקויים, 23 סוגי הבדיקות ולאפשר לקורא ידיעה מלאה ויכולת הגעה למסקנות בהתאם לרשום בחוות הדעת 

 
דברו איתנו