נחליאלי 1
רחובות
ראשון - חמישי
09:00 - 17:00
0722-709950
support@homeinspection.co.il

חוות דעת הנדסית לבית משפט

חוות דעת הנדסית

בתי המשפט בישראל עוסקים בבירור תביעות משפטיות שנושאן ליקויי בניה
ההליך בדרך כלל מתברר באחת משתי דרכים: הליך של בוררות והליך של משפט.
האם כדאי לתבוע בכל מקרה? קיראו כאן
האם אנחנו נותנים אחריות לחוות דעת שלנו ? קראו כאן
אם אתם מצויים במהלכו של שיפוץ שאינו מתנהל כשורה, העבודות מתבצעות בעצלתיים, הקבלן בונה עקום, הסכמות כתובות מופרות אזי ייתכן כי אתם זקוקים לעצה הנדסית.
המשיכו לקרוא

אופן ההתנהלות של הליך משפטי ושימוש בחוות דעת הנדסית:

צד אחד, בדרך כלל צד התובע, מיוצג על ידי עורך דין, מביא את טענותיו תוך שהן נסמכות על ידי חוות דעתו של מהנדס אזרחי
הצד השני, הנתבע, מתגונן בפני התביעה ובמרבית המקרים גם בוחר לתבוע – תביעה שכנגד. גם הוא נעזר בחוות דעת של מהנדס אזרחי.השופט שאינו בקיא בהלכות ההנדסה קורא שתי חוות דעת המנוגדות האחת לאחרת. בשל חוסר בקיאותו בכתוב, הוא ממנה מהנדס שלישי שישמש כמבדיל בין שתי חוות הדעת המונחות בפניו.
אנו משמשים כגורם השלישי הזה, הממונה על ידי בית משפט.
לעיתים, כאשר איננו מייצגים את בית המשפט, אנו נקראים לסייע בידי מי מהצדדים שמרגיש נפגע ואנו מייצגים את הצד הנתבע או הצד האחר.
ההבדל המשמעותי, כך אנו יודעים, ביננו לבין אחרים, הוא בכך שאיננו מייצגים כל אחד.

אם יבוא אלינו לקוח ויבקש את שרותנו ואולם מכלול העובדות מלמד על הטעייה ורמייה אזי נסרב לטפל בו.

הליך של בוררות במחלוקת על ליקויי בניה

בית המשפט ממנה בהסכמת הצדדים צד שלישי המקבל לידיו את הטיפול וההכרעה במחלוקת המשפטית.
הבוררות הזו אינה נתונה לסדרי הדין הרגילים ומכאן יתרונותיה ועוצמתה.
הצדדים מצהירים על הסכמתם להליך ופסק הבורר הינו פסק חלוט וממנו אין רשות עירעור (למעט באותם מקרים בהם נפלו שגיאות מהותיות בדרך להכרעה ומתן פסק הדין)
לצדדים נתונה במידה מסוימת הרשות לחזור ולטעון בפני הבורר על שגיאות שנפלו במסמך כגון שגיאות של טעות סופר, חישובים מוטעים של כספי המחלוקת וריביות וכן יש להם זכות להוסיף מידע שיכול לתרום לדעתם לעניינם.
היתרונות של בוררות הינן שההליך נמשך זמן קצר. ההוצאות עם אגרות בית משפט נמוכות יחסית לאלו הנהוגות במשפט רגיל ומספר הישיבות מועט מאד. לעיתים די בדיון אחד כדי להגיע למיצוי המחלוקת.
יתרון נוסף הוא שהמתדיינים יכולים, תחת קביעתו של הבורר, לדון בעניין בשעות הנוחות להם ובמקום מוסכם שאינו מצריך נסיעה מרובה.
כמעט לא ניתן להגזים ביתרונות הרבים של הבוררות אל מול משפט רגיל ויותר ויותר שופטים ובעלי דין בוחרים בהליך זה כדבר שבשגרה.
מהנדס אזרחי יוסי פרי משמש בורר במחלוקות עם ליקויי בניה ופסקי בוררות באותן מחלוקות קיבלו את הערכתם של הטוענים השונים וכן את ברכתו של בית המשפט בישראל.
פסקי הבוררות של יוסי פרי מנוסחים היטב, הראיות והפרוטוקול מנוהל על פי סדרי הבוררות הידועים ותוצאתן של בוררויות אלו מלמדת על ידיעה רחבה של מקצוע ההנדסה, גישה נכונה לפרטים, לימוד מעמיק של המקרים קודם לקבלת ההכרעה ואוביקטיביות בלתי מתפשרת.
פסק הבוררות רהוט ומהווה סיום נאה למחלוקות שלעיתים נמשכות שנים רבות תוך הוצאת כספים מרובה.

כתיבת חוות דעת הנדסית לבית משפט

כתיבת חוות דעת הנדסית לבית משפט אינה דבר שיש להקל בו ראש.
ייצוג הנדסי משפטיחוות הדעת צריכה להיות מנוסחת כהלכה, לשקף את העובדות בבהירות המקסימלית ולשקף את העובדות הנכונות!
למרבה הצער, אין מערכת המשפט בישראל נוהגת להטיל סנקציות על מהנדסים הפועלים לעיוות העובדות ורמייה לפי הצד אותו הם משרתים ומשום כך נוצר פער לא קטן בין הצגת העובדות האמיתיות אל מול מצג השווא שננקט על ידי מהנדסים שמכרו את עצמם בגין שכר הטירחה המשולם להם.
לעיתים קרובות יהיה זה המהנדס שבלוח הזמנים הצפוף שלו ימעד וינסח ניסוחים שיש בהם כדי לפגוע בלקוחו אם בדרך של התגוננות שאינה מספקת (כשהוא מייצג את הנתבע) ואם בדרך של חוסר מיצוי מלוא הזכויות בתיק של תביעה.

כיצד קובעים מיהו המהנדס הראוי

לפני שאתם מתקשרים עם מהנדס שעשוי לייצג אתכם בתיק תביעה דברו איתו!
ראו עד כמה הוא נהיר ודיבורו קולח, הקשיבו לדבריו ולתובנותיו ונסו לתהות על קנקנו קודם לכל.
בדקו את חוות הדעת שכתב בעבר והשתדלו לוודא כי יתקיים שיתוף פעולה בינו לבין עורך הדין המייצג אתכם.
בלעדי הבדיקות האלו אתם עלולים להימצא בחיסרון אל מול המערכת המשפטית שעלולה בתורה לגרום לכם להפסד של טענותיכם ולנזק כספי.

איך תדעו אם הליך משפטי טוב לכם?

להלן 10 כללי זהב שיעזרו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות:
1. מהו הסכום השנוי במחלוקת? האם ניתן לקבל את חלקו? ולסיים את העיסקה בעזיבתו של הקבלן.
2. האם העבודה רק החלה או שזו נמשכת תקופה ארוכה. אם זו נמשכת תקופה ארוכה, האם יש תיעוד של התנהלות הקבלן. רישום שעות, קבלות על תשלומים, אישור ביצוע למלאכות כגון בדיקת בטונים
ובדיקות תקן אחרות.
3. כמה זמן נותר עד לסיום הבניה. אם מדובר בימים ספורים, מוצע לבלוע את הצפרדע.
4. איזה חלק של התקציב כבר הוצע בקשר עם העבודות.. במידה ומרבית הכסף הוצאה כבר, דומה הדבר לסגירת שער האורווה כשהסוסים ברחו. נסו להימצא תמיד במצב שבו התשלומים משולמים לאחר הביצוע.
5. לעולם אל תיתנו מיקדמות.
6. זיכרו כי בבית המשפט ההחלטות מתקבלות על בסיס ראיות מוצקות. אם אין לכם ראיות, שיקלו דרכים אחרות.
7. הצטיידו בחוות דעת הנדסית של מהנדס.
8. בחוות הדעת ישוב שירשם סכום הכסף שבמחלוקת וכן סכומי הכסף שיבטיחו את השלמת העבודות.
9. היו חכמים. לא צודקים. פעלו מתוך מבחן התוצאה והשאירו את הרגשות למקום אחר.
10. שימרו את מחשבותיכם לעצמכם, היו ענייניים ואל תפגינו תחושות של מצוקה