נחליאלי 1
רחובות
ראשון - חמישי
09:00 - 17:00
0722-709950
support@homeinspection.co.il

ביקורת מבנים

ביקורת מבנים- רגע לפני רכישה של נכס

ביקורת מבנים הינו שירות הניתן לרוכש דירה או למי שסיים בנייה של בית ומעוניין לדעת אם הבנייה בוצעה כהלכה. מטרת ביקורת מבנים הינה לאתר ליקויי בנייה, לאתר חריגות בנייה ולמצוא אי התאמות באופן בניית הנכס.

. ביקורת מבנים נעשית בגמר בנייה של בתי מגורים, מוסדות, מבני ציבור ולמעשה לכל מבנה שהוא. ביקורת מבנים נעשית הן לנכס שנרכש מקבלן והן לנכס הנרכש כיד שנייה.

ביקורת מבנים מאפשרת לרוכש לקבל תמונה מלאה ובהירה של מצבו של הנכס. באמצעות הביקורת יכול הרוכש לדעת אם קיבל את מה שהוסכם שיקבל, הרוכש יוכל לוודא כי ככל שיש ליקויי בנייה  אלו ניתנים בתיקון והוא יוכל לקבל אומדן של תיקונם.

היום, יותר מבעבר, רבים מעורכי הדין העוסקים בעריכת חוזי מכר, מתעקשים על עריכת ביקורת מבנים. העלות השולית של שירות זה כה נמוכה שכמעט אין די לבהדגשת חשיבות ביצוע ביקורת למבנה.

ביקורת מבנים נעשית על מנת שניתן יהיה לדעת:

1. האם קיימים בדירה ליקויי בנייה, וזאת כדי לבחון את שווי הנכס האמיתי.

2. לאחר רכישת דירה, ולאחר שמתגלים ליקויי בניה  ויש כוונה להגיש תביעה משפטית בשל הפרת חוזה.

3. מהו הנזק האמיתי ואופן תיקונו שלאחר אירוע חריג כגון הצפה, שבר, התמוטטות קיר וכו'.

4. ביקורת למבנה תיעשה רגע לפני שמחליפים שוכרים בנכס כדי לאפשר לחייב את הצד העוזב ולאפשר לחייב את הצד המקבל עת יחזיר את הנכס בעתיד.

המהנדס העורך את הבדיקה, אמור להנפיק בסופה דו"ח מלא ומפורט של כל הליקויים הגלויים והנסתרים כאחד, שנמצאו בבניין או בדירה, התיקון הנדרש ואומדן של עלות התיקון.

ביקורת מבנים ויעוץ משפטי הנדסי

המהנדס המבצע את הבדיקה, הופך להיות גורם משמעותי בעת הגשת תביעה בגין הליקויים שנמצאו בנכס.

מהנדס ביקורת מבנים עשוי להופיע כמי שמייצג את התובע או את הנתבע, כעד מומחה המייצג את בית המשפט והוא אשר יסביר ויפרט באופן מקצועי את הליקויים שאיתר בנכס ואשר הועלו במסגרת הדו"ח.

 חשיבות רבה לבחור את מי שהוא מהנדס מומחה בתחום, אשר יוכל במידת הצורך לשמש בבית המשפט בעדות, שתשכנע ותועיל.

יעוץ משפטי הנדסי חייב להיעשות על ידי מהנדס בעל ניסיון במתן עדות מקצועית בבית המשפט, שכן דרושה הבנה ויכולת ניתוח רחבה של כל ליקוי, תוך הסתמכות על ידע הנדסי מעמיק.

בעת בחירת חברת לביקורת מבנים, יש לבחון את רמת הניסיון של המהנדס המבצע את הבדיקה ולהתרשם מחוות דעת משפטיות שנתן בעבר.

נראה אם כן, כי ביקורת מבנים, דרושה כמעט עבור כל נכס שעומדים לרכוש או לשפץ.

באמצעות דוח בדק הבית ניתן לאתר את כל ליקויי הבנייה במבנה ולאמוד את עלות תיקונם.

הבדיקה חוסכת זמן רב, כסף והוצאות ומהווה את הדרך הבטוחה ביותר להערכת שווי הנכס בכל שלב.