top of page
Retractable Awning

אישור מהנדס לפרגולה

בניתם פרגולה ועתה אתם נדרשים לאשרה על ידי הרשויות? אין קל מזה!כל שצריך לעשות הוא להרים טלפון אלינו, מהנדס מטעמנו יפקוד את ביתכם. יתן ההחיות חיזוק אם הדבר נידרש או יאשר את חוסנה של הפרגולה. אישור זה ישמש אתכם בתהליך על פי תיקון 101 - הוא חוק הפרגולות

הנחיות מרחביות - בניית מצללה

איך תדעו מהן ההנחיות התקפות לפרגולה בישובכם:

תחילה הקישו "הנחיות מרחביות " בגוגל יחד עם שם העיר בה אתם מתגוררים או עם שם הועדה המקומית המנהלת את הבנייה. למשל העיר ראש העין מנוהלת על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה מצפה אפק. חפשו בקובץ המקוון את ההנחיות האחרונות התקפות למצללות.
בתל אביב מקפידים על יישום סעיף 12 (2) האוסר בנייתה של פרגולה בקומות ביניים ויש ערים רבות נוספות שפועלות באופן דומה. בצד שמאל הבאנו את ההנחיות המרחביות בתל אביב, שם  נקבע  (נכון למועד כתיבת מאמר זה) כי :

אסורה בנייתה של פרגולה בקומות ביניים.

קו הפרגולה הקדמי יסוג לפחות 1.2 מ' מקו המרפסת או גבול המגרש.

בפתח תקווה התווספה הנחיה בעל פה שקובעת שרגלי הפרגולה יעוגנו לרצפה ואין לעגנן אל מעקה בנוי כלשהו.

אנו חושבים שהבנתם את הרעיון, יש לקרוא את ההנחיות המרחביות המתעדכנות כל העת.

חדשות טובות בקשר עם כיסוי פלסטי. הוא מותר בשימוש! לפחות לפי הפירסומים:

חוק הפרגולות קובע מספר כללים:

יש לקבל את אישורו של מהנדס קונסטרוקציה ליציבותה של הפרגולה.

הצללה מקסימלית לא תעלה על60%הפרגולה תעוגן אל אחד הקירות של הבית.השטח המכסימלי של הפרגולה יהיה רבע משטח המגרש או 50 מ"ר הגדול מביניהם ("הגדול מביניהם" = הטעות במקור )

אולם עם הזמן התווספו הנחיות מרחביות המלמדות על תנאים נוספים. 

אופן מתן השירות

מהנדס מטעמנו מגיע לנכס, סוקר את הפרגולה הבנויה וככל שהיא תקינה קונסטרוקטיבית הוא מאשר את תקינות הפרגולה.
במידה ויש צורך לבצע חיזוקים , המהנדס מבהיר מהם החיזוקים הדרושים ולאחר תיקון הליקויים יישלח האישור המבוקש.

bottom of page