איתור חריגות בנייה.jpg

איתור חריגות בניה

ישראל אינה שוויץ. אנשים מרגישים פחות חובה לפעול על פי חוקים ותקנות והתוצאה, לפחות ככל שהדבר קשור עם נכסי נדל"ן היא בנייה בלתי חוקית. יש הבונים פרגולה ללא אישור, אחרים מרחיבים חלון בקיר חיצוני, אחרים בונים פתח כניסה למרתף הבית מן החוץ ושלל חריגות בנייה.

איתור חריגות בניה יכול להיות טריקי בנסיבות כאלו.

רוכש נכס עלול למצוא את עצמו נתבע על חריגות בניה שכלל לא ידע על קיומו.

בשונה מליקויי בנייה נסתרים שגילויים לעיתים בלתי אפשרי, גילויין של חריגות בניה אפשרי. הבדיקה נעשית באמצעות השוואת הבנוי לתוכניות ההיתר המאושרות.

רכישת דירה שמתברר, מאוחר מידי, שבוצעו בה חריגות בניה, עלולה לגרום לתקלות ולאובדן כספים רב.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram