איתור רטיבויות

איתור רטיבויות

כשהולכים לים נרטבים וזה בסדר לגמרי

אבל כשחוזרים מהים ונכנסים לבית שלנו ומוצאים רטיבות זה כבר מתחיל להציק.
חברתנו עוסקת באיתור רטיבויות מצנרת האינסטלציה, איתור רטיבות מצנרת מים , איתור רטיבות צנרת ביוב, איתור רטיבות מגשם, מגגות וחדירת מים דרך מסדי הבית.
אנו מאתרים רטיבות הנובעת מעיבוי בשל בעיות של בידוד טרמי לקוי.
בכל הענינים האלו אנו מספקים ידיעה מלאה של מקור הרטיבויות, אופן תיקונן ואומדן כספי של עלויות התיקון. 
המידע מוגש באופן בהיר ומאפשר לכם להיעזר בו על ידי שמציגים אותו לקבלן האיטום, לאינסטלטור.
לעיתים יש צורך להציג הממצאים לחברת הביטוח ואו אף לתבוע את מי שגורם לרטיבויות אלו.

 

איתור רטיבויות
איתור רטיבויות

מוטב להשאיר רטיבויות לבריכת השחייה

איתור הרטיבויות נעשה באמצעות מכשיר פרוטימטר ומצלמה טרמית.
מכשיר הפרוטימטר מפענח רטיבות על ידי השוואת ההתנגדות החשמלית בין שני הדקים. ככל שהרטיבות רבה יותר הוא חש במוליכות חשמלית גדולה יותר. ( כי מים מעבירים חשמל).
מכשיר ההדמיה הטרמית מזהה רטיבויות בדרך עקיפה. הוא מבדיל בהפרשי טמפרטורות. ככל שקר יותר אזי יש סבירות לרטיבות באותו אזור מאחר והמים מקררים את אותו אזור.
מכשיר זה מוגבל יחסית 

צור קשר

  • 0722-709950
  • 054-7515142