top of page
Plumber

בדיקת דירה יד שנייה

חוזה סטנדרטי לרכישת דירה מכיל תמיד את הסעיף הבא:" הרוכשים מצהירים כי בחנו את הדירה, סביבותיה, תוכניות הדירה המצויות במשרדי הרשויות ולא תהייה להם כל טענה בקשר עם מצבה הפיזי והתכנוני". 
מה המשמעות של סעיף זה?
הסעיף למעשה מהווה הצהרה של הרוכש שהוא ביצע בדיקה הנדסית ובמסגרתה ידועים לו כל הליקויים הקיימים בדירה בהתחשב בעובשה שהדירה נמכרת כדירה יד שנייה ובמצבה הנוכחי.

אין בהצהרה זו משום הפתעה. למוכר אין חובה למסור דירה מתוקתקת. הוא יכול למסור דירה עם ריבוי ליקויים ולקיים משא ומתן ענייני הקשור עם ליקויים אלו ובמסגרתו יוחלט על ידי הצדדים על התנאים המסחריים התואמים את מצבה של הדירה.

מה המשמעות של כל זה?

המשמעות היא שאם התקיימה הצהרה של הרוכש על קיומה של בדיקה הנדסית כדאי לבצעה שאחרת לא תעמוד לו לקונה הזכות לטעון טענות של - לא ידעתי- עת הצהרתו בדקתי נרשמה בחוזה המכר.

מה כוללת בדיקת דירה

מערכת האינסטלציה: בדיקת לחץ מים סטטי ודינמי והתאמתו לחובות התקן הישראלי, תקינות מערכת הביוב , הניקוז והדלוחין. איתור נזילות, איתור רטיבויות, אובדן לחץ מים, ניקוז גגות ומרפסות פתוחות. בדיקת דו החשמל
ביקורת של מערכות החשמל. יציבות המתח, הארקה וממסר פחת, איכות הבידוד ופאזות.
ליקויים בשלד, סדיקה פנימית וחיצונית, שקיעות של יסודות והמלצות לטיפול.
פתחי אלומיניום חלונות ודלתות והתאמתם לתקן הישראלי ולתקני בטיחות בינלאומיים.
ריצוף וחיפוי קירות. אנכיות ואופקיות, איכות ההדבקה, כשל ביישום.
נגרות ומסגרות: ארונות מטבח, דלתות, מעקות וכו והתאמתם התיפקודית.
איטום ורטיבות מגשם של קירות בהיקף הנכס וסביב חלונות.
עובש וטחב בקירות פנים.
מזגנים ומערכות אנרגיה.

Wooden Frame Window

 מדוע כדאי לקיים בדיקת דירה לפני קניה

רבים מאתנו נגשים אל התהליך של קניית דירה יד שנייה ובדיקתה של דירה יד שנייה מתוך המעטה של חשיבות הנושא. מתברר כי רבים מאתנו פועלים בקשר לקניית דירה יד שנייה בתהליך שרובו אמוציונלי ורק חלקו הקטן שכלי (רציונלי) . הסיבות לכך הן אופן החשיבה של האדם. בכל מקרה אם גם אתם נוקטים בגישה שכזו, אתם לא לבד. למעלה מ-90% מהאוכלוסיה נוהגת כך.
חברת אופקים – בדק בית לא תשנה את זאת. אך אנו מציעים שרות שמאפשר לכם לדעת גם את ההיבטים הלא אמוציונליים של הנכס שברצונכם לרכוש.
הרי זה נפלא אם מישהו אחר, שזו מומחיותו יוכל לבוא ולבקר בדירה ולסכם בדו”ח אוביקטיבי את ממצאיו.
באופן זה תוכלו לקבל את שתי הזויות החשובות בהחלטה האם לרכוש את הדירה ומהו המחיר הראוי לשלם בעדה.

bottom of page