בדיקת בית לפני קניה

בדיקת בית לפני קניה

כשאתם קונים בית אתם מצהירים בחוזה כי בדקתם את הבית, מצאתם אותו מתאים לצרכיכם וכי לא יהיו לכם טענות בעתיד בקשר עם מצבו של הבית.

בדיקת בית לפני קניה מהווה אישור להצהרה זו.

כמעט ואין דרך להגזים בחשיבות הבדיקה הזו.

אין ולא תוכלו לבוא בטענות אל המוכרים על ליקויי בנייה שימצאו בנכס ואף לא תוכלו לגשת ולתבוע את זכויותיכם בבית המשפט, כל זאת מן הסיבה שהמוכר איפשר לכם להיכנס אל ביתו ולבדוק אותו הנדסית. עשיתם זאת?

מטרתה של בדיקת בית לפני קניה הינה לאפשר לכם, הקונים, לאתר את כל ליקויי הבנייה שעלולים להימצא בנכס ולטפל בהם ברמה החוזית. כלומר חתימת החוזה תעשה רק לאחר ידיעה מלאה של מצבו ההנדסי של הנכס.

אם ימצאו ליקויים תוכלו לעשות מעשה! למשל:

אם נמצאו ליקויי בניה תוכלו לבקש מבעל הנכס לתקנם,

או,

לבקש להפחית ממחיר הקנייה,

או,

ככל שהליקויים משמעותיים תוכלו לסגת לחלוטין מן העיסקה.

בדיקת בית לפני קנייה מבטיחה כי אתם יודעים בדיוק מה אתם קונים ונכנסים בידיעה מלאה אל העיסקה.

מה כוללת הבדיקה:

הכול!

רטיבויות מצנרת המים,

רטיבויות מצנרת האינסטלציה,

חריגות בניה,

רטיבויות מגשם,

רטיבות מהמרתף,

רטיבויות מגג.

בדיקה של מערכות האלומיניום, הדלתות, החלונות,

בדיקת מערכת החשמל

ועוד.

בדיקת בית לפני קניה כוללת בתוכה גם אומדן כספי של עלויות התיקונים כמו גם הנחיות לאופן ביצוע התיקונים.

הבדיקה נמשכת מספר שעות ובתום הבדיקה אתם תקבלו סקירה בעל פה של המימצאים ומשמעותם.

דו"ח הנדסי מפורט יישלח אליכם יומיים לאחר ביצוע הבדיקה.

 
דברו איתנו