top of page
Plumbers

בדיקת דירה 

שאלה: מדוע אנחנו צריכים בדק בית לדירות מיד שנייה?

תשובה: מערכות הבית מרובות ולמרבית הקונים אין את הידע הנדרש לבודקן. בנוסף, מתברר כי חלק מהליקויים מתאפשרים בגילוי רק עם בדיקות הנעשות עם ציוד יעודי משוכלל שרכישתו ותפעולו מצריכים ידע, ניסיון וכסף לרוכשו. עוד מתברר כי קל להסתיר ליקויים על ידי שיפוץ קל או צביעה של אזורים בעייתיים ורק בדיקה הנדסית מאפשרת את גילויים.

שאלה: האם לא מספיק שחבר או מהנדס יבחן את הדירה?

תשובה: כן, לעיתים די בחבר או מהנדס שמבינים עניין כדי לבדוק את מצבה של הדירה. אולם חשוב להבין כי אם ימצאו ממצאים בעיתיים יהיה קשה לשכנע את המוכר בחשיבות הליקויים ומשמעותם שהרי הבדיקה נעשתה על ידי חבר של הקונה. בבדיקה הנדסית של חברתנו אנו מחוייבים ליושרה מקצועית ומצהירים כי הממצאים הינם אוביקטיבים וללא הטייה בשל הכרות מוקדמת עם הקונה. כך יכול גם המוכר לסמוך על הממצאים ולקבל החלטות מושכלות

שאלה: מה ההבדל בין חברות בדק בית?

תשובה: חברות בדק בית נבדלות האחת מרעותה באופנים הבאים: חלק מחברות בדק בית מעסיקות פרילנסרים ואין להם מהנדסים אורגניים בחברה. לכך עלולות להיות משמעויות שליליות שכן כל מהנדס מביא אג'נדה משל עצמו ולעיתים קרובות חוות הדעת אינן כפי המצופה. קיימות חברות בדק בית שנוקטות במערך דיווחים של "העתק-הדבק" ובכך פוגמים באופן הצגת העובדות. לעומתן קיימות חברות בדק בית שכל דו"ח הוא יחודי ונערך על בסיס המידע הספציפי של הנכס הנבדק. קיימות חברות בדק בית שבמסגרתן אין דרך לשוחח ישירות עם המהנדס ואין דרך לדעת מי יפקוד את הנכס. לעומתן, קיימות חברות בדק בית שהיחס האישי של המהנדס הוא ערך מרכזי והטיפול נעשה תוך מערכת אינטימית של שאלות ותשובות ולאורך כל הדרך עד לסגירת העיסקה עם המוכרים

bottom of page