top of page
בדק בית בירושלים

בדיקת דירה בירושלים

לירושלים מאפיינים אקלימיים וטופוגרפיים שונים. אפילו שיטות הבנייה בירושלים שונות מעט מאלו הנהוגות באזורים אחרים בארץ. כל אלו מצריכים סדרת בדיקות אחרת, שונה ורחבה יותר אל מול אותו בית הנבנה למשל בגוש דן, תל אביב וסביבותיה. בדיקת דירה בירושלים נעשית תוך תשומת לב להבדלים הבאים: האקלים הקיצוני- חם מאוד בקיץ, קר מאד בחורף. הבדלים אלו בטמפרטורוה בין קיץ חורף גורם להתפשטות והתכווצות טרמית שונה של המבנה ומצריכה תכנון שימנע סדקים במבנה ואת התמוטטותו. יש להגן טוב יותר על הקירות שבהיקף ולבודדו בידוד טרמי ראוי כדי למנוע תופעה של עיבוי והזעה. המבנה הטופוגרפי הסלעי וההרי מצריך שימוש בשיטות ביסוס אחרות לחלוטין מאלו הנהוגות בדמה חולית. כל אלו מצריכות בדיקה הנדסית עם פרמטרים שונים ואין דומה דירה בירושלים לדירה הנבנת בתל אביב או בכל מקום אחר בישראל.

bottom of page