בדיקת דירה

בדיקת דירה

עומדים לרכוש דירה ושמעתם על שירות זה. מהו השירות ומהי חשיבותו?

כל קונה דירה בישראל מחוייב בחוזה עם המוכר. בחוזה זה מצויה פיסקה קבועה שבמסגרתה מצהירים הקונים כי בדקו את הדירה. הצהרה זו מהווה למעשה כתב על ויתור על כל זכות וטענה של אי התאמה ובלבד שאין עובדות שהוסתרו בכוונת מכוון על ידי מוכרי הדירה ושבדיקה הנדסית אינה יכולה לגלותם.

מכאן שאם הקונים אינם מבצעים את המוטל עליהם, מתרשלים בהתנהלותם ולא מבצעים בדיקת דירה הרי שהם נושאים באופן מלא בתוצאות מעשיהם אלו.

הבדיקה נעשית על ידי מהנדס אזרחי. בבדיקה זו נבדקות מערכות הדירה וככל שמצויים תיקונים הרי אלו מועלים על הכתב, שם גם יכתב מהן הדרכים לתיקון ומהו אומדן התיקונים האלו.

בדיקת דירה תאפשר לקונה הנכס לדעת מראש מהם הבעיות איתם הוא עלול להתמודד, לדעת מהן עלויות התיקונים ולקבל החלטות מושכלות יותר בקשר עם המחיר החוזי וההסכמות המיסחריות האחרות.

 
דברו איתנו