u

בדיקת רטיבות

בדיקת רטיבות

בדיקת רטיבות בנכס לפני קנייתו או בנכס שבו כבר מתגוררים נובעת מצורך חשוב ואמיתי. אם בנכס הנבדק מצויות רטיבויות אזי העלות של תיקון מקור הרטיבויות עלול להיות משמעותי ולזאת מחיר כלכלי כבד מאד. גם אם הנזק של הרטיבות בדירה הנבדקת אינו ניכר לעין הרי שנזק זה עלול לבצבץ כרטיבות וכתמי עובש בדירה מתחת לדירה הנסקרת. מצב זה עלול להביא לתביעה של השכן שתוצאותיה מתבררות בבית משפט ועל תוצאות אלו אין שליטה מבחינת גובה הנזק שעלול בית המשפט לפסוק.
משום כל אלו חשוב לדעתנו לבצע בדיקה לוודא כי אין רטיבויות בדירה וכלל שנמצאו רטיבויות בדירה אזי לברר את מקורן של רטיבויות אלו, אופן תיקונם והעלויות הכורוכות בכך.

בדיקת נזילות מים באמצעות מכשור מתקדם      

בדיקת רטיבות יכולה להיעשות בעין בלתי מזוינת ואולם למכשירים השונים יש יתרון מסויים שאלו יכולים לחדור דרך תווך הטיח או הריצוף ולקבוע בצורה מובהקת אם הרטיבות שנמצאה קשורה אל צנרת האינסטלציה, לצנרת המים, הניקוז או הביוב. אפילו ניתן לקבוע אם רטיבות זו קשורה להרגלי השטיפה של הרצפה או לגשם חיצוני.
יתרון המיכשור האלקטרוני הינו בכך שתוצאות הבדיקה מובהקות, הן מתקבלות במהירות רבה ועיקר היתרון הוא בעובדה שאין צורך להרים אריחים ואין צורך לבצע פעולות של שבירה וקילוף חיפויים.

בדיקת נזילות קצרה תשמור על ביתכם יבש לתקופה ארוכה        

אם כן מדובר בבדיקה חשובה, כמעט שיגרתית שתועלותיה רבות:

  • ניתן לדרוש מהקבלן לבצע תיקוני איטום, לתקן ליקויים בצנרת ולשפר כל ליקוי אחר, על בסיס דוח בדיקה מסודר. עלות התיקונים גבוהה ביותר ומי שלא יאתר ליקויים ובעיות רטיבות בזמן יפספס את תקופת האחריות.
  • ניתן לתקן בעיית צנרת מינימלית, עוד לפני שמתגלה רטיבות אצל השכנים, לפני שהצינורות הפגומים מחייבים הרמת כל הרצפה, לפני שצריכים לבצע שיקום ארוך ויקר.
  • ניתן לגלות רטיבות גם בתקרה, בעיות של איטום בחדרי הרחצה או נזילות בחדר השירותים. תיקון בהקדם חוסך נזקים נוספים והשקעה כספית יקרה.
  • בדיקת נזילות קצרה, שמתמקדת באזורים המועדים לפורענות ובסימנים שמופיעים במכשור משוכלל כמו מצלמות טרמיות וציוד לבדיקת לחות, תשמור על הבית יבש לאורך זמן.

גיליתם רטיבות בבית? מה עושים?        

יש לוודא כי רטיבות זו אינה מגעת אל השכנים. נסו לגשש אצל השכנים אם הרטיבות המצויה אצלכם ניכרת כבר בתקרת דירתם או בקיר הסמוך להם. פעלו במהירות. רטיבות שהחלה, מתפשטת במהירות והנזק הנגרם עלול להיות כבד. במיוחד חשוב להדגיש כי איש אינו רוצה למצוא עצמו נתבע על ידי חברו על נזק לכאורה שהוא גרם לו בשל אותם רטיבויות.
ערבו את חברת הביטוח. גם אם יתברר בסופו של דבר כי מדובר בקריאת שווא הרי שעלות הביקור של חברת הביטוח הינו מאות שקלים ושווה את השקט הנפשי של ביטול האפשרות לרטיבות של ממש ממקור מים אמיתי.

 
דברו איתנו