top of page
Plumber

בדק בית מהווה את השלב האחרון בתהליך הקנייה שיבטיח שלא נפלנו עם בית שבור , עם רטיבויות וליקויי בנייה שאומדן תיקונם משמעותי ותוצאות בדק בית יביאו בהכרח  לכך שההחלטה שתקבלו תהיה נכונה וסופית. כלומר, זו ההזדמנות שלכם  להיות בטוחים בקבלת ההחלטה הטובה, החכמה והנכונה לרכישת הנכס.

השירות הזה, שמוכר גם בשמות כמו "ביקורת הנדסית" או "בדיקת דירה לפני קנייה", הוא מענה מקצועי שהפך לנפוץ בישראל, במיוחד בשנים האחרונות. כמו שרבים מאיתנו בודקים רכב מיד שנייה, כך גם רכישת בית, בודאי כשמדובר בהשקעה כל כך גדולה.

כל חוזה מכר דלא ניידי מפרט את ההגנות מפני ליקויים נסתרים ( ראו סעיף 16 לחוק המכר ) ובחוזה מחוייב המוכר להצהיר שלא ידוע לא על ליקויי בנייה. גם הקונה מצהיר מולו שהוא בדק את הנכס וולא תהייינה לו טענות בקשר עם מצבו של הנכס. הצהרתו של הקונה כי בדק את הנכס בשעה שלא בדק אותו ולא בצע בדק בית חושפת אותו למצב בו הוא אינו יכול להנות מזכויותיו בחוזה ולו רק בגלל שהצהיר שבדק ולא בדק.

​המהנדס בודק את המבנה, הקירות, התקרות, רצועות הקיר, פתחי הדלתות והחלונות, והוא מחפש לזהות גם בעיות נזילות כמו רטיבויות.

  1. בדיקת חשמל ותקשורת: בדיקת חשמל כללית, בדיקת הארקה, יציבות המתח, קוטר הגידים, חום המתפתח בלוחות החשמל, זרמי קצר אפשריים, איזון פאזות, לוחות התקשורת, וסכנות התחשמלות ושריפה.

  2. בדיקת איכות הבנייה: כאן המהנדס בודק את איכות הבנייה, איכות החומרים ששימשו בבנייה, התאנה לתקן הישראלי ולהוראות בנייה ירוקה.

  3. בדיקת מערכות והתקנים: בדיקה של מערכות חימום, מים ומיזוג אוויר, בדיקת מערכות הביוב והאינסטלציה, לחצי מים וספיקה.

  4. בדיקת בטיחות: הבדיקה של רמות בטיחות הנדרשות בבניין, דירה או חצר גדולה, בהתאם לתקני הבטיחות. בדיקת המתזים, ההידרנטים, מרחקי הליכה, ברזי הסנקה, חלונות מילוט וכל אלמנט המשמש לבטיחות.

מדוע  חשוב לבצע בדק בית?

מדוע חשוב להשתמש בשירות בדק בית מקצועי?

ברכישת בית, התחושה המרכזית צריכה להיות רוגע. אתם  רוצים  לדעת שאתם  רוכשים  בית שנבנה על פי תקני הבנייה המחמירים ביותר, באיכות גבוהה ושכל הפרטים בו תקינים. הבדיקה המקצועית באה להעניק לכם את הבטחון בכל אלו ושחתימתכם על החוזה נעשית בידיעה שלא צפויים להתגלות תקלות יקרות שעלולות להביא להוצאות לא צפויות ועוגמת נפש.

מהנדס בדק בית מבין בכל הנוגע לבנייה ולתחזוקה, ולכן בדק בית שנעשה על ידו יכול להבטיח את השקט הנפשי לקונה. מהנדס בדק בית יכול לזהות פרטים שהאדם הרגיל לא יוכל לזהותם ולייעץ לכם אילו תיקונים דרושים. הממצאים אף עשויים לשפר את יכולת המשא ומתן ולתת יציבות שאתם קונים את הדבר הנכון.

​ברכישת בית, כמו בכל עסקה נדל"ן אחרת, חשוב לפעול בחוכמה ולשקול את כל האופציות. כשאתם משתמשים בשירות בדק בית מקצועי, אתם מבטיחים לעצמכם שההחלטה שתקבלו תהיה החלטה נבונה, נכונה ומושכלת.

​בעת שמשקללים את כל המידע בקשר עם רכישת נכס, חשוב להקשיב למידע הניתן על ידי מומחי בדק בית. זהו כלי מקצועי וחשוב שמתאים מאד לצורך קבלת החלטות נכונות בתהליך הרכישה.

bottom of page