top of page
header 10_edited_edited.jpg

בדק בית בתל אביב

בדק בית בתל אביב-

בדיקה הנדסית למבנים בתל אביב וסביבתה שונים עד מאוד מבדיקה הנדסית במקומות אחרים בישראל. לכך יש סיבות רבות:

1. תל אביב משלבת בתים בבנייה עכשווית ובנייה שנעשתה לפני יותר ממאה שנים.

2. האקלים בתל אביב הינו אקלים ים תיכוני. בתים הקרובים לקו החוף מושפעים מהקרבה לים ולאויר הים המלוח.

3. הבתים בתל אביב מבוססים ברובם על חול.

4. חלק מהבתים נבנו אי שם בסוף המאה הקודמת בחומרי בטון וברזל נחותים באופן יחסי מאלו הנהוגים היום.

5. אפילו תקני הבנייה השתנו והבנה רבה התקבלה עם השנים בקשר לאופן התנהגות המבנה בעת רעידות אדמה.

כל אלו גורמים לכך שהפרמטרים על פיהם יש לבחון מבנה שמצוי בתל אביב ובסביבתה הקרובה יבחנו בהתאם למאפיינים אלו. הקפדה על בדיקת הנדסית המותאמת למיקומו של הנכס ( תל אביב) ובמיוחד בסמוך לקו החוף או לבניין שבנייתו נסתיימה לפני עשרות שנים תאפשר קבלת החלטות מושכלת ותימנע מפח נפש לרכישה של נכס שיתברר רק מאוחר יותר שהיו בו ליקויים שמשמעותם הכספית מרובה

bottom of page