בדק בית -סל הבדיקות

בדק בית כולל איתור ליקויים מתחילת הבנייה ועד להשלמתה

 • בדיקה של עבודות הנגרות
 • בדיקה של עבודות המסגרות, הפתחים, החלונות והדלתות.
 • בדיקה כוללת של מערכות האינסטלציה. דלוחין והביוב, המים, לחץ מים וספיקה.
 • מערכות מזוג אויר.
 • בדיקות חשמל לרבות הארקה, יציבות המתח ובידוד (מגר).
 • בדיקות טיח וצבע, סדקים נימיים וסדקי גזירה.
 • איכות הריצוף ואיכות החומרים והדבקים המשמשים לריצוף.
 • חוסן גגות רעפים, אטימות למים ולרוח, מזיקים ותולעת העץ, טרמיטים, רקבון.
 • בורות חילחול בחצרות, שיפועי ניקוז ופיתוח היקפי.
 • חריגות בנייה באמצעות מד טווח לייזר משוכלל.
 • בדיקת רטיבויות ממערכת האינסטלציה, גגות, מרפסות וקירות חיצוניים באמצעות פרוטימטר או חיישן אינפרא אדום.
 
דברו איתנו