top of page

בדיקת מבנים יכולה להיות ההבדל בין לגור ברחוב או לגור בבית יציב. קריסת המבנה ברחוב סרלין חולון הציפה בעיה גדולה שהיתה קיימת מתחת לפני השטח שנים רבות והיא, כמה זמן יכול בניין להתקיים עד שפגעי הזמן מפוררים אותו וקיימת סכנה להתמוטטותו. 
בדרך כלל מבני בטון בעלי אורך חיים גדול יותר ואין מצפים מהם להתמוטט בפרק זמן כה קצר ( הבניין בסרלין נבנה ב1973).
יחד עם זאת, אין הדבר אומר שדיירים בבניין משותף פטורים מבדיקה עצמית של מצב השלד וביצוע עבודות תחזוקה מניעתיות לשלד הבניין כדי לשמרו לשנים רבות נוספות.
בדיקת מבנים באמצעות חברת פרי אופקים הנדסה תלמד אתכם על מצבו הפיזי של הנכס ועל פוטנציאל הקריסה שלו. החברה עוסקת ביעוץ מבני, בדיקת מבנים ומעסיקה מהנדסי קונסטרוקציה, ונותנת שירות הנדסי ובחינה של מבני בטון ובדיקת פוטנציאל הקריסה האפשרי שלהם.
ככל שהבניין בנוי על עמודים, או שאין בו ממד"ים או שבניתו נעשתה לפני 1985 ( תקן לרעידות אדמה החל מתהווה ב1975 אולם השימוש בו הפך רווח רק בתחילת שנות ה90 של המאה הקודמת) וככל שהאדמה הינה חרסיתית וככל שבבניין קיימים סדקים אלכסוניים ההולכים ומתרחבים שנה אחר שנה חשוב להזמין מהנדס קונסטרוקציה ליתן את דעתו על סכנות של קריסת המבנה ולתת הנחיות חיזוק, הכל כדי למנוע אסון בנפש ואיבוד כסף יקר.

בדיקת מבנים

לניסיון אין תחליף

היכרות רבת שנים עם עולם ההנדסה, היכרות עם שיטות בנייה, ניסיון בתכנון ובביצוע פרויקטי בנייה מורכבים הם בסיס הידע המאפשר לנו ליתן חוות דעת הנדסיות והנחיות לשיקום מבנים שבככל מקרה אחר עלולים לקרוס. 
ההנחיות ההנדסיות נסמכות על תקנים, חוקים ותקנות וחוברו על ידי מיטב המהנדסים בארץ

פרי ריבורן מהנדסים

bottom of page