top of page

המלצות באתר מידרג לשירותי בדק בית 

שנים רבות מעניק אינג' יוסי פרי שירותי בדק בית באמצעות אתר מידרג.

מאות לקוחות מרוצים חיוו דעתם על יוסי ועל חברת פרי אופקים מהנדסים.
הנה מבחר המלצות שהתקבלו. תוכלו לגלוש ישירות לאתר מידרג ותחת קטגוריית "בדק בית" לקרוא את ההמלצות כפי שהתפרסמו במקור

לניסיון אין תחליף

היכרות רבת שנים עם עולם ההנדסה, היכרות עם מערכת המשפט ומתן חוות דעת הנדסיות רבות מבטיח במרבית המקרים את ההצלחה בטיפול בעניין. המפתח לייצוג הינו יכולת הנדסית מוכחת, הקשבה ואיסוף כל העובדות והנתונים והצגתם באופן המאפשר לבתי המשפט לקבל את הפסיקות הנכונות. 
חוות הדעת ההנדסית נסמכת על תקנים, חוקים ותקנות ובנויה נדבך על נדבך התומך בטענות הצד המיוצג

bottom of page