חברות בדק בית

מה ההבדל בין חברות בדק בית

חברות בדק בית נבדלות האחת מרעותה באופנים הבאים: חלק מחברות בדק בית מעסיקות פרילנסרים ואין להם מהנדסים אורגניים בחברה. לכך עלולות להיות משמעויות שליליות שכן כל מהנדס מביא אג'נדה משל עצמו ואין אחידות באופן הצגת הנתונים. חברות בדק בית צריכות להקפיד על דו"ח  יחודי שנערך על בסיס המידע הספציפי של הנכס הנבדק. לא תמיד יש דרך לשוחח ישירות עם המהנדס שביצע את הבדיקה ואין דרך לדעת מי יפקוד את הנכס. חברות בדק בית אחרות מתייחסות לכל לקוח באופן אישי שהרי היחס האישי של המהנדס הוא ערך מרכזי והטיפול נעשה תוך מערכת מעורבות אישית של שאלות ותשובות ולאורך כל הדרך עד לסגירת העסקה עם המוכרים

בדיקת בית לפני קנייה

חברות בדק בית ואופן כתיבת חוות דעת

מטרת חוות הדעת הינה לשקף את הממצאים ההנדסיים. 
מהנדסי החברה מקפידים ליתן את המידע ברמה הבהירה ביותר אולם ללא פרשנות סוביקטיבית של הממצאים. 
לדוגמא: אם בנכס הנסקר יש סדקים אזי יצוינו הסדקים האלו ואולם לא יתווסף מידע נוסף לגבי זאת. הרי יש מי שיחליט שהסדקים משמעותיים לו ברמה הויזואלית ויש מי שיבטלם כלא חשובים כלל.
חוות הדעת צריכה להיות נקייה מפרשנות של מי שעורך אותה.

חברות בדק בית מקפידות בדרך כלל להימנע מלתת משמעויות שאינן בעלות אופי הנדסי ואין הן נוקטות עמדה לגבי חומרתן