חברת בדק בית

חברת בדק בית

בשוק קיימות חברות בדק בית רבות.

יש חשיבות רבה לבדיקתן של חברות אלו מאחר והעניין עדיין לא הוסדר בחוק על ידי הרגולטור.

כל אדם יכול להצהיר כי הוא עוסק בבדק בית אולם תהיה זו עבירה פלילית לאותו אדם להצהיר כי עוסק הוא בתחום זה וכי הוא אוחז תעודת מהנדס רשוי אם אינו כזה. 

על מנת לבדוק אם אדם אוחז בתעודה המעידה על היותו מהנדס רשוי ניתן לבצכע את הפעולות הבאות:

בגוגל הקישו " שאילתא לרשם המהנדסים.

בדף הרלוונטי הקישו את מספר התעודה של המהנדס כפי שזו נמסרה לכם על ידו.

ככל שיש בידי אותו אדם תעודה אזי יופיע שמו וכן תוקף התעודה.

באופן זה תוכלו להיות בטוחים כי האדם העומד בפניכם הינו מהנדס בעל השכלה רלוונטית והוא יכול לספק לכם מידע על הנכס אותו יש בכוונתכם לבחון.

 
דברו איתנו