חוות דעת הנדסית לפני רכישת נכס

ליקויי בניה.jpg

חוות דעת הנדסית לפני קניה

כל עסקה לרכישת נכס נדלני מלווה על ידי עורכי דין. בכל חוזה כזה קיים סעיף קבוע שבמסגרתו מצהיר הקונה כי ראה את הנכס, בדק את מצבו והוא רוכש אותו AS IS 
מטרת הבדיקה ההנדסית לפני הרכישה הינה לנסות לאתר את הליקויים המסתתרים מתחת לפני השטח שגילויים מצריך ידע הנדסי רחב, שימוש במכשירים אלקטרוניים וערנות שלעיתים אין זו נגישה לכל אחד.
אופקים נותנת יעוץ זה על ידי מהנדסים אשר להם ניסיון רב, ומקפידה על מתן השירות לכל אחד בהתאמה אישית לצרכים המיוחדים של כל אחד.
יש לזכור שהבדיקות ההנדסיות אינן ישירות ולפיכך אין בטחון כי ימצאו תמיד כל הליקויים.
קיימים מקרים בהם אף המכשירים האלקטרוניים המתוחכמים ביותר לא יוכלו לאתר ליקויים שהוסתרו בכוונת מכוון על ידי מי המוכר את הנכס.
מקרים מעין אלה נדירים ואולם ככל שהם מתרחשים, גם אז לחוות הדעת ההנדסית יש ערך רב. הבדיקה תלמד על מצבו של הנכס ותאפשר להצביע בדיעבד על המוכרים כמי שפעלו בדרכי רמייה והסוואה ובכך להגן על הרוכשים ברכישה

בבואנו ליתן שירות של כתיבת חוות דעת לפני רכישה אנו בוחנים את הנכס ואת סביבותיו, לומדים על בעיות פוטנציאליות ומנסים ככל האפשר לאתר אנומליות שבעין הרגילה יקשה למוצאן.

הממצאים מאותרים בזכות ידע הנדסי נרחב ובאמצעות כלים אלקטרוניים המסוגלים לגלות ליקויי בניה באותם מקרים שבהם אין למהנדס הרשות לבצע בדיקות הורסות.

כמובן שלא ניתן תמיד לאתר את כל הלקיויים אולם המידע שמתקבל יכול להיות ההבדלת בין דירה שנמצאה ראויה לבין דירה שמתברר כי הליקויים בה רבים ועלולים להוות מכשלה בעיסקה

אופן מתן השירות

לניסיון אין תחליף