top of page
בדיקת יסודות ומסדים_edited.jpg

חיזוק מבנים

חיזוק מבנים דרוש כדי להבטיח את יציבות המבנה ואת שלום המשתמש. חיזוק מבנים יכול ליעשות באופן חלקי או מלא, עם או בלי בניית ממ"ד. החיזוק נדרש כל אימת שמתגלים סדקים בעלי מאפינים שונים וגם כאשר הרשות העירונית מודיעה על החובה לחזק את הבית. חיזוק מבנים מצריך תכנון קפדני ותכנון נכון יכול להיות כזה שהחיזוק יהיה יעיל מחד וגם לא יקר מאידך.

בדרך כלל האינדיקציה הראשונה והבוטת ביותר לבעיות של יציבות המבנה וחשש מהתמוטטות נלמדים מקיומם של סדקים. 

סדקים אלו נבחנים בכמה פרמטרים: רוחב הסדקים מהווה פרמטר חשוב, גם הקצב שבו מתהווים הסדקים חשוב לצורך קביעה של מידת החומרה של הפגיעה. עוד בוחנים אם הסדקים אלכסוניים ( שקיעת יסודות), האם מדובר בבית צמוד קרקע או בית מגורים רב קומות.

הבחינות הן רבות, נעשות על ידנו, מהנדסי קונסטרוקציה ובסופן של הבדיקות ניתן יהיה לקבל ידיעה מלאה על חוסנו של המבנה ועל הצורך בחיזוק כמו גם האופן בו יחוזק.

bottom of page