top of page
Plumber
שמאות רכוש

שמאות רכוש

התמחות בשמאות רכוש והנדסה אזרחית – שילוב ייחודי המעניק יתרון בייצוג ניזוקים בתביעות רכוש.
בעלי ניסיון של עשרות שנים במתן חוות דעת שמאיות והנדסיות.

שנים רבות  עוסק המהנדס והשמאי פרי בכל תהליכי הבנייה, השמאות, ההנדסה האזרחית, שימש מהנדס ביצוע, קבלן ומנהל חברת בנייה, תכנן וביצע פרויקטים הנדסיים מורכבים בישראל ובעולם ומכיר היטב את כל התהליכים המחייבים עשייה מרובה שכזו.
הידע והניסיון הרב שנצברו עם השנים בשילוב שתי ההתמחויות הללו מעניקות לחברה יתרון מובהק בעת ייצוג ניזוקים בתביעות הקשורות עם נזקי הצפה, נזק לרכוש כתוצאה מבעיות מבניות ונזקים בשל בעיות איטום, סדקים, נזק שריפה, נזק מפריצה וכל נזק תוצאתי לרכוש.
חוות דעת שמאית ערוכה במתכונת הנדרשת בבית המשפט.

חוות הדעת כוללת פתרון הנדסי, אופני ביצוע, אומדן כספי הנסמך על מחירי שוק או מחירונים המקובלים בשוק.

לפי הצורך החברה מפנה את הנישומים לעורכי דין המתמחים בתביעות רכוש

לניסיון אין תחליף

היכרות רבת שנים עם עולם ההנדסה, היכרות עם מערכת המשפט ומתן חוות דעת הנדסיות רבות מבטיח במרבית המקרים את ההצלחה בטיפול בעניין. המפתח לייצוג הינו יכולת הנדסית מוכחת, הקשבה ואיסוף כל העובדות והנתונים והצגתם באופן המאפשר לבתי המשפט לקבל את הפסיקות הנכונות. 
חוות הדעת ההנדסית נסמכת על תקנים, חוקים ותקנות ובנויה נדבך על נדבך התומך בטענות הצד המיוצג

bottom of page