תביעה בשל ליקויי בנייה

איך תדעו אם הליך משפטי טוב לכם?

להלן 7 כללי זהב שיעזרו לכם לקבל את ההחלטות הנכונות:

  1. מהו הסכום השנוי במחלוקת? האם ניתן לקבל את חלקו? ולסיים את העיסקה בעזיבתו של הקבלן.
  2. האם העבודה רק החלה או שזו נמשכת תקופה ארוכה. אם זו נמשכת תקופה ארוכה, האם יש תיעוד של התנהלות הקבלן. רישום שעות, קבלות על תשלומים, אישור ביצוע למלאכות כגון בדיקת בטונים ובדיקות תקן אחרות.
  3. כמה זמן נותר עד לסיום הבניה. אם מדובר בימים ספורים, מוצע לבלוע את הצפרדע.
  4. איזה חלק של התקציב כבר הוצע בקשר עם העבודות.. במידה ומרבית הכסף הוצאה כבר, דומה הדבר לסגירת שער האורווה כשהסוסים ברחו. נסו להימצא תמיד במצב שבו התשלומים משולמים לאחר הביצוע.
  5. זיכרו כי בבית המשפט ההחלטות מתקבלות על בסיס ראיות מוצקות. אם אין לכם ראיות, שיקלו דרכים אחרות.
  6. הצטיידו בחוות דעת הנדסית של מהנדס.
  7. בחוות הדעת חשוב שירשם סכום הכסף שבמחלוקת וכן סכומי הכסף שיבטיחו את השלמת העבודות.

 

 
דברו איתנו