top of page

מחיר בדק בית

מחיר תחרותי 3.jpg

מחיר בדק בית נע כאמור בין 1,400 ש"ח לכל הפחות ועשוי להגיע ל-2,000 ש"ח ויותר. הכל כתלות בסוג הנכס, גודלו, סל הבדיקות ההנדסיות שמבקשים לערוך לו ופרמטרים נוספים עליהם תוכלו לדעת כשתתקשרו אלינו.

המחירים האלו נמוכים באופן יחסי ממחירי שוק ממוצעים ותקפים באזור הגיאוגרפי הנמתח בין רחובות שבדרום ונתניה - אבן יהודה שבצפון.

השונות במחיר נובעת בעיקר מהזמן הדרוש להשלמתן של הבדיקות ההנדסיות. 

בית גדול יצריך בדיקה ארוכה יותר לעומת דירת 3 חדרים סטנדרטית.

המחיר אף עשוי להשתנות לפי אופיו של הנכס. בית קרקע שונה באופן מהותי מבניין דירות, הבדיקה הנדסית של בית צמוד קרקע כוללת את בדיקת חוסנו המבני, יסודותיו, רטיבויות ממסדי הבית, רטיבויות מגגו של הבית, רטיבויות מקירות המעטפת. בדיקות אלו אינן מבוצעות לדירה סטנדרטית.

כל הפרמטרים האלו נשקלים בעת שאנו מציעים לכם את שירותינו.

אנחנו תחרותיים הן במחיר, הן בזמן התגובה והן באיכות השירות.

מבטיחים להיות אדיבים ונכונים לענות על כל שאלה הצצה לה

bottom of page