top of page
  • תמונת הסופר/תofakim1

מה עושים אם התגלו ליקויים במהלך בדק בית

אם מתגלים ליקויים לאחר הבדיקה ההנדסית, אין זה אומר בהכרח שלא כדאי לרכוש את הבית. רכישתו של בית קשורה עם בדיקה של 4 קטגוריות והן : מיקומו של הנכס, הגיאומטריה של הנכס, מצבו הפיזי של הנכס וזהו החלק הקשור עם בדק הבית והנדבך הרביעי - מחירו של הנכס. נוהגים לתת למצבו הפיזי של הנכס משקל של 20% ממערכת השיקולים הכוללת . עם זאת ולמרות המשקל הנמוך במערכת השיקולים, של מצבו ההנדסי של הבית, חשוב לקבל הבנה ברורה של הבעיות ואת עלות תיקונם של בעיות אלו.

הבדיקה ההנדסית תאפשר ניהול משא ומתן ענייני עם המוכר כדי לבצע את התיקונים לפני הסגירה, ואפילו חיסכון של עשרות אלפי שקלים ממחירו של הנכס אינו דבר שיש להמעיט בו. לעיתים הידיעה על ליקויים ועל הצורך בתיקונם תרחיק את הקונה המיועד לא רק בגלל העלויות הכרוכות בתיקון הליקויים אלא בשל שתי סיבות אחרות: הראשונה: לקונה אין רצון להתעסק עם עבודות השיפוץ, הוא לא אוהב להתחככך עם קבלנים ושיפוצניקים, היה לו ניסיון רע באיכות העבודה המסופקת והוא לא מאמין שיצליח לקבל בית ראוי. השנייה: הוא צריך שהבית יועבר אליו בלוח זמנים קצר והצורך בביצוע עבודות שיפוץ אינו מאפשר זאת.

כל מדריך טוב צריך להתחיל בפסקת היכרות. זו ההזדמנות לשכנע את הקוראים שלכם ולהסביר להם מדוע הפוסט יוכל לענות על כל השאלות שלהם. הסבירו להם כיצד אין אדם יותר מקצועי מכם לכתיבת המדריך; שתפו אותם בסיפור האישי שלכם שמראה איך הפכתם למומחים בתחום; גלו אמפתיה עם קהל הקוראים שלכם, הראו להם שאתם מודעים לקושי שבמציאת מידע מהימן, ו/או הצביעו על הטעויות הנפוצות ביותר וכיצד ניתן להימנע מהן.

 

מה כוללת הבדיקה:

רטיבויות מצנרת המים, רטיבויות מצנרת האינסטלציה, חריגות בניה, רטיבויות מגשם, רטיבות מהמרתף, רטיבויות מגג. בדיקה של מערכות האלומיניום, הדלתות, החלונות, בדיקת מערכת החשמל ועוד.
9 צפיותתגובה 1

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Mar 24, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

מידע זה עזר לנו מאוד בהחלטה

Like
bottom of page