אופקים הנדסה אזרחית

בדק בית, יעוץ הנדסי ויצוג הנדסי בבית משפט

ליקויי בניה

חוות דעת הנדסית לבית משפט

חוות דעת הנדסית לפני קנייה

ליקוי בניה יכול שיהיה גלוי או סמוי, יכול שתהיה לו השפעה תפקודית או אסטטית. הליקוי נבחן בשתי קטגוריות אלו וכן בהתאמה לתקן הישראלי.הבדיקה ההנדסית אינה יכולה לגלות הכל, רבים הם אלו שמסווים ליקויי בניה ומקשים על גילויה אולם גם אם לא אותרו ליקוים בשל הסוואתם, יש בחוות הדעת ההנדסית יתרון משמעותי. חוות הדעת מקפיאה מצב קיים. באופן זה לא יוכל המוכר לטעון שמצבה של הדירה היה כך גם קודם

ליקויי בניה.jpg

חוות דעת הנדסית לבית משפט דרושה בשלל מקרים. לעיתים יהיה זה אדם שקיבל נכס לאחר שיפוץ ומתברר לו כי קיימים בנכס זה ליקויים רבים, מתברר לו כי היו הפרות של המוסכם בחוזה עם קבלן השיפוצים. לעיתים נדרשת חוות דעת הנדסית כדי להציג לבית המשפט עובדות הקשורות עם ליקויי בנייה שהחלו מתגלים במהלך הזמן, חוות דעת הנדסית לבית משפט נדרשת גם על ידי קבלנים עצמם בעת שהם מתגוננים בתביעה נגדם או אפילו בעת שנעשה להם עוול. עוול שכזה הוא למשל אי עמידה בתנאי ההסכם, אי תשלום מלוא סכום המוסכם בגין עבודות השיפוץ או פגיעה אחרת.

חוות דעת הנדסית לבית משפט.jpg

רגע לפני שחותמים על חוזה נוהגים עורכי דין להפציר בלקוחותיהם לבצע בדיקה הנדסית היא בדיקת דירה לפני קניה. עורכי הדין מבקשים בדרך זו לוודא כי מערכות הדירה תקינות, אין רטיבויות של צנרת המים, חדירת מים מחלונות ומגגות הדירה. אין בעיות של חוסן מבני וסדקים קונסטרוקטיביים. בדיקת דירה לפני קניה מהווה סגירה מלאה ומוחלטת של החוזה באופן שהקונה יודע בדיוק מה הוא קונה בהיבט ההנדסי. איתור ליקויי בניה תאפשר גם לדעת מהן העלויות הנוספות שמגולמות במחיר הנכס.

בדיקה הנדסית.jpg